logo
Samenwerking

Samen sterker


Gericht Op Gewicht werkt samen en onderhoudt contacten met collega-instellingen en andere beroepsbeoefenaren in/en buiten de regio Midden-Holland. Bijvoorbeeld: 

  • via het lidmaatschap van het Regionaal Overleg Diëtisten Midden-Holland;
    (RODMH), een informeel netwerkvan diëtisten;
  • via overleg en intervisie met diëtisten binnen en buiten de regio Midden-Holland;


Overige contacten


Meer weten

Meer weten? Neem gerust contact op.