logo
Visie

Houvast als leidraad bij de begeleiding


Houvast loopt als een rode draad door de ondersteunende gesprekken. Het staat voor: 

H: Haalbare doelen stellen 
O: Opmerken van eetsignalen en -prikkels 
U: Uitdoven van ongewenst eetgedrag 
V: Voeding kiezen in plaats van vulling
A: Accepteren 
S: Stappen en trappen/Slim! Meer Bewegen 
T: Toepassen van de vaardigheden, Terugvalpreventie  


Meer weten
 
Meer weten? Neem gerust contact op.