logo
Vergoedingen, tarieven en privacy

Vergoedingen en tarieven


Wanneer wordt de begeleiding door de diëtist vergoed en wanneer moet u zelf (een deel) betalen?

Wel of geen verwijzing
Officieel kunt u direct, op eigen initiatief, bij de diëtist aankloppen zonder verwijsbrief. Toch hebt u bij een aantal zorgverzekeraars een verwijzing van de arts nodig om voor vergoeding van behandeling in aanmerking te komen.

Een afspraak zonder verwijzing 
Als u zonder een verwijsbrief van een arts een afspraak maakt, zal er eerst een zogenaamde screening worden uitgevoerd. Dat houdt in dat we tijdens het eerste gesprek bepalen of u met uw klachten en uw hulpvraag wel aan het juiste adres bent bij Gericht Op Gewicht. Bij twijfel wordt u doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist.

Vergoeding via basis- en aanvullende zorgverzekering
Dieetadvisering wordt vergoed via de basisverzekering. Voor 2018 is dat 3 uur. Vanaf 18 jaar wordt de vergoeding verrekend met het ‘verplicht eigen risico‘.  Daarnaast hebben zorgverzekeraars verschillende vergoedingsmogelijkheden opgenomen in aanvullende zorgpakketten. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.
Voor een aantal diagnoses gelden andere afspraken m.b.t. de vergoeding. Hierbij gaat de behandeling van de diëtist niet ten koste van uw eigen risico (ketenzorg). Vraag hiernaar bij het maken van een afspraak.

Voor eigen kosten
De kosten voor een consult komen voor eigen rekening:

  • als de vergoeding via de basisverzekering besteed is en u geen aanvullende verzekering voor diëtistische behandeling heeft;
  • als u geen verwijzing heeft en de zorgverzekeraar dat wel als voorwaarde stelt;
  • als u uw afspraak niet op tijd heeft afgezegd; 
    afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. 

Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dietistenpraktijk Gericht Op Gewicht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Zie hiervoor onderstaande informatie, van belang als u bij Gericht Op Gewicht een behandeltraject wilt volgen.

Praktijkinformatie en algemene voorwaarden met Toestemmingsformulier behandelovereenkomst

Privacyverklaring diëtistenpraktijk Gericht Op Gewicht

 

Meer weten
Meer weten? Neem gerust contact op.